QQ空間神奇的數字表情怎麼玩 QQ空間神奇的數字表情代碼大全

ADVERTISEMENT

QQ空間神奇的數字表情怎麼玩 QQ空間神奇的數字表情代碼大全

QQ空間神奇的數字表情怎麼玩?最近很多小夥伴的空間都被一群有意思的的數字和表情刷屏了,那麼大家是怎麼做到的呢?一起看看小編帶來的QQ空間神奇的數字表情代碼大全吧!

QQ空間神奇的數字表情怎麼玩:

如圖所示,很多小夥伴通過簡單的幾個代碼編輯就做到了如下的表情和數字,很好玩對把!這些表情在QQ空間是沒有的,大家隻需要輸入對應數字的代碼就可以看到對應的表情,一起看看代碼大全吧!

QQ空間神奇的數字表情代碼大全:

代碼都是簡單的[em]e+數字[/em],下面是數字表情240~283的代碼。

數字表情代碼:(大家可以根據需要,選擇圖中的表情哦!數字對應表情!)

[em]e241[/em] 241

[em]e242[/em] 242

[em]e243[/em] 243

[em]e244[/em] 244

[em]e245[/em] 245

[em]e246[/em] 246

[em]e247[/em] 247

[em]e248[/em] 248

[em]e249[/em] 249

[em]e250[/em] 250

[em]e251[/em] 251

[em]e252[/em] 252

[em]e253[/em] 253

[em]e254[/em] 254

[em]e255[/em] 255

[em]e256[/em] 256

[em]e257[/em] 257

[em]e258[/em] 258

[em]e259[/em] 259

[em]e260[/em] 260

[em]e261[/em] 261

[em]e262[/em] 262

[em]e263[/em] 263

[em]e264[/em] 264

[em]e265[/em] 265

[em]e266[/em] 266

[em]e267[/em] 267

[em]e268[/em] 268

[em]e269[/em] 269

[em]e270[/em] 270

[em]e271[/em] 271

[em]e272[/em] 272

[em]e273[/em] 273

[em]e274[/em] 274

[em]e275[/em] 275 

[em]e276[/em] 276

[em]e277[/em] 277

[em]e278[/em] 278

[em]e279[/em] 279

[em]e280[/em] 280

[em]e281[/em] 281

[em]e282[/em] 282 

[em]e283[/em] 283

關鍵詞: QQ空間 神奇的數字

ADVERTISEMENT